ونتیلاتور کارخانه SLE

 دستگاه ونتیلاتور پیشرفته نوزاد مدل 6000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستگاه ونتیلاتور پیشرفته نوزاد مدل 5000


 

 

۱ ونتیلاتور پیشرفته جهت استفاده در بخش NICU

۲- دارای مدهای تنفسی HFOCMV-HFO-CPAP-PSV-PTV-SIMV-CMV-TTV و همچنین مد حمایتی حجمی

۳- صفحه نمایشگر TFT ( Full Touch Screen )

۴- قابلیت رسم انواع نمودارهای تنفسی و نمایش همزمان سه Wave تنفسی

۵- دارای قابلیت Trend اطلاعات دم و بازدم بیمار

۶- دارای سیستم Valveless جهت تنفس بهتر نوزاد

۷- قابلیت تنظیم آلارم های دستگاه بر روی Wav تنفسی ( مشاهده عملکرد هم زمان )

۸- استفاده آسان و کاربرد آسان توسط کاربران User Friendly

۹- کالیبراسیون اتوماتیک اکسیژن

۱۰- دارای همودی فایر کارخانه Fisher & Paykel

 11- ساخت کشور انگلستان 

 

 

 

 دستگاه ونتیلاتور پیشرفته نوزاد مدل 4000


 

 

۱- ونتیلاتور پشرفته جهت استفاده در بخش NICU

۲- دارای مدهای تنفسی CPAP-PSV-PTV-SIMV-CMV-TTV و همچنین مد حمایتی حجمی

۳- صفحه نمایشگر TFT ( Full Touch Screen )

۴- قابلیت رسم انواع نمودارهای تنفسی و نمایش همزمان سه Wave تنفسی

۵- دارای قابلیت Trend اطلاعات دم و بازدم بیمار

۶- دارای سیستم Valveless جهت تنفس بهتر نوزاد

۷- قابلیت تنظیم آلارم های دستگاه بر روی Wav تنفسی ( مشاهده عملکرد هم زمان )

۸- استفاده آسان و کاربرد آسان توسط کاربران User Friendly

۹- کالیبراسیون اتوماتیک اکسیژن

۱۰- دارای همودی فایر کارخانه Fisher & Paykel

 ۱1- ساخت کشور انگلستان

 

 

 

 

 

  

 

 

 دستگاه NCPAP نوزاد مدل 1000


 

 

۱- ونتیلاتور جهت استفاده در بخش نوزادان NICU

۲- دارای جریان سازگار ( ADAPTIVE FLOW )

۳- با قابلیت مانیتورینگ RATE, FLOW, MAP, FLO2

۴- دارای زان آپنه و کلید تنفس دستی

۵- به همراه پایه و همودی فایر FISHER & Paykel و بلندر

۶- ساخت کمپانی SLE انگلستان