سیستم NCPAP نوزادان

 

 

 

 

 دستگاه Bubble CPAP نوزادان


 

 

۱- جهت استفاده در بخش نوزادان و NICU

۲- دارای هیومیدیفایر و بلندر و ژنزاتور سی یپ و پایه  و متعلقات

۳- استفاده ترکیبی از دو حالت سی یپ و نوسانات فشار

۴- بدون نیاز به لوله گذاری

۵- موثر در کاهش استفاده از ونتیلاتور

۶- ساخت کمپانی FISHER & Paykel نیوزلند

۷- تنظیم فشار از 3 to 10 cm H2O