وارمر کارخانه FISHER & PAKYEL

 

  

 دستگاه وارمر

 


 

 

 ۱- قابل استفاده در بخش نوزادان و NICU

 ۲- حرارات در محدوده 4 4 – 50 C وسط نشانگر دستگاه نشان داده می شود

۳- محدوده حرارت 34.5 To 37.5 C با دقت 0.1 درجه قابل تنظیم است

۴- تشعشع ۳۲ میلی وات بر سانتی متر مربع در حد اکثر قدرت از فاصله 68 cm گرم کننده از تشک

۵- آلارم درجه حرارت در صورت 1 C انحراف از مقدار تنظیم شده فعال می شود

۶- آلارم ها 

A : کنترل Baby 

چک کردن کودک ، درجه بالا و پایین ، قطع شدن سنسور ، رفع مشکل در منبع تغذیه ، اختلال در سنسور

B : کنترل Manual 

کنترل کودک ، مشاهده فهرست Menu ، قطع منبع تغذیه ، اختلال در عملکرد سنسور

7- ارتفاع : قابل تنظیم از 150-191 cm ، ارتفاع تشک  71-110 cm ، عرض دستگاه 65 cm ، وزن 22 kg بجز متعلقات

8- چرخ های دوتایی قابل قفل شدن

9- وزن نوزاد حداکثر 10 kg

10- محدوده جریان گاز ورودی 15 To 56 min