سیستم احیاگر نوزادان

 

 

 

 

 سیستم احیاگر نوزاد


 

 


 

  

 

 

 

 

 دستگاه احیاگر نوزاد


 

 

۱-قابل استفاده در بخش های نوزادان و NICU

۲- دستگاه احیاگر نوزاد با تنظیم دقیق بدون نیاز به برق و باطری

۳- محدوده فشار 20 to 80 cmH2O

۴- دریچه آزاد سازی ( دریچه ایمنی رها کردن فشار یا Relief ) 5 to 70 cm H2O

۵- حداکثر فشار دمی PIP=5 to 70 cm H2O

۶- فشار مثبت پایان بازدمی PEEP=1 to 9 cm H2O

۷- 20 W * 25 H ( cm ) با وزن 2.1


 

 

 

 

 دستگاه بلندر اکسیژن